Hvad handler konflikten om?

Tog- og lokomotivførere arbejder i ”rul” – på alle tider af døgnet og på alle årets 365 dage. Derfor har medarbejderne indtil nu haft indflydelse på planlægningen af arbejdet.

Det har sikret sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv + et ordentligt arbejdsmiljø. DSB ønsker alene at diktere arbejdstiderne.

Vagter alle årets dage og på alle tidspunkter af døgnet. Uden indflydelse på planlægningen. Holder det?

DSB vil planlægge med ”tidslommer”, hvor man kun ved, at man skal arbejde f.eks. næste tirsdag. Den endelig arbejdstid meldes først ud 5 døgn før, man skal møde. Kender du dine mødetider i god tid?

DSB mener 5 dages varsel er nok. Er det ok?

DSB foreslår en række forringelser af arbejdstidsreglerne. DSB vil f.eks. planlægge med ”skubbeweekender”, hvor ledelsen kan skubbe friweekender et døgn frem eller tilbage.

Friweekend søndag-mandag? Er det fair?

 

Baggrund

DSB meldte sig i december 2017 ind i Dansk Industri (DI).
I den forbindelse overgår DSB til den private overenskomst mellem Dansk Jernbaneforbund og DI – Jernbaneoverenskomsten.

Stridens kerne er de over 100 lokalaftaler og ”kutymer”, som DSB har opsagt i forbindelse med overgangen.

Overenskomsten er alene en rammeaftale. Lokalaftalerne fylder rammen ud. Lokalaftalerne er forhandlet på plads over mange årtier, og regulerer alle tænkelige forhold: løn, arbejdstid, medarbejderindflydelse og meget mere. Nu er alle lokalaftaler ensidigt opsagt af DSB.

Røde partier trækker transportminister ind i DSB-konflikt

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) bliver nu trukket ind i konflikten mellem DSB og selskabets lokomotiv- og togførere.

Han er således blevet indkaldt til en hasteforespørgsel om sagen i Folketinget.

Indkaldelsen kommer fra Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet og Alternativet.

Læs nyhed

FOA-støtte til jernbanefolkene

Danmarks tredjestørste fagforening melder sig nu i koret, der støtter DSB medarbejdere.

– Hvis det lykkes DSB og Dansk Industri at køre medarbejderne over, for eksempel ved at fjerne medarbejderinddragelsen, hvem er så de næste, spørger FOA’s formand Mone Strib blandt andet i en kommentar

Læs nyhed

Vis din støtte
– skriv under

Vis at du støtter medarbejders kamp for fair
forhold i DSB.

Skriv under nu

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder fra kampen for Fair Forhold i DSB

De støtter kampen for fair forhold

(Listen er ikke fuldt opdateret – mange flere er på vej!)

Hk Trafik og Jernbane


"Det er ikke i orden, at DSB nu forsøger at undergrave det lokale samarbejde

Uddannelsesforbundet


Vi forventer, at DSB har fokus på at nå frem til vilkår, som de ansatte kan bakke op om

Danmarks Lærerforening


Vi er dybt bekymrede over, at medlemmernes arbejdstidsaftale og lokalaftaler er blevet fjernet

3F Privat Service, Hotel & Restauration


Vi bakker 100% op bag medarbejderne i DSB

LO Fyn


Den manglende respekt for den danske model er bekymrende

Socialrådgiverne


Når arbejdsgiver frarøver en enkelt gruppe grundlæggende rettigheder skal vi stå sammen

Socialpædagogerne


Socialpædagogernes kongres sender de varmeste hilsner og støtte til Dansk Jernbaneforbund

3F


3F opfordrer kraftigt til, at man viser respekt og lytter til medarbejdernes krav, forslag og ønsker – og at man sikrer ordentlige arbejdsvilkår og gensidig dialog.

HK Kommunal


DSB’s ledelse angriber det demokratiske faglige system, som vi sammen har opbygget gennem mere end 100 år.

Nordic Transport Workers' Federation


DSB’s ledelse angriber det demokratiske faglige system, som vi sammen har opbygget gennem mere end 100 år.

Dansk Magisterforening


Vi opfordrer derfor DSB-ledelsen til at genoprette tilliden i forhandlingerne med Dansk Jernbaneforbund.

Bibliotekarforbundet


Vi opfordrer derfor DSB-ledelsen til at genoprette tilliden i forhandlingerne med Dansk Jernbaneforbund.

BUPL


Vi er dybt bekymrede, når en arbejdsgiver fjerner medarbejdernes mulighed for medindflydelse

Fængselsforbundet


Vi er mildest talt chokerede over at se en arbejdsgiver fjerne medarbejdernes medindflydelse i én hård lussing

FPU


Det har ikke været rart at se på, når DSB’s ledelse erklærer de ansatte krig

european transport workers' federation


Europe supports you

LO Hovedstaden


Vi støtter medarbejderne i DSB

PROSA - Forbundet af IT-professionelle


Det er vigtigt, at alle lønmodtagere reagerer og afviser DSB’s angreb på jernbaneforbundets medlemmer

Dansk Sygeplejeråd


Dansk Sygeplejeråd bakker op om kampen for ordentlige arbejdsvilkår

Dansk Told og Skatteforbund


Vi støtter til fulde Dansk Jernbaneforbunds kamp for at opnå acceptable forhold for medlemmerne

NFT


Vi gir dere full støtte i denne kampen og mot de provokasjoner våre danske kollegaer blir utsatt for